Boligfelt

I løpet av årene har vi utført arbeider på flere boligfelt i innlandet, nærmere bestemt Lillehammer, Gjøvik og Gausdal. 
Vi bidrar helt fra planleggingsfasen, prosjektering og tegning av situasjonskart og terrengprofiler.
Vi påtar oss grunn- og terrengarbeider og VA-arbeider for både private og offentlige.

GM 2.jpg

solsiden boligprosjekt

IMG_6756.jpg

Hasselbakken boligfelt

Løype Anleggsdrift AS -068.jpg

Ersgårdsvingen boligfelt


Andre referanser:

Solsiden boligprosjekt - Sæterhagen
Delfelt - Skogen Sør
Boligfelt Bondelia-Strand, Gjøvik
Boligfelt Hasselbakken, Gausdal
Boligfelt Fjerdumsenga, Gausdal
Boligfelt Almslia, Brøttum
Boligfelt Halvorstuen, Søre Ål
Boligfelt Skogen Sør, Søre Ål
Boligfelt Ersgårdsvingen, Lillehammer
Boligfelt Heggen, Follebu