Vegbygging og - vedlikehold

IMG_9603.jpg

Gang- og sykkelveger

Div. anleggsbilder 009.jpg

Rundkjøring strandtorget

Bilde 667.jpg

Ny veg og bru steinsmoen


Andre referanser:

Ny adkomstveg til steinbrudd Roverudmyra

Restarbeider E6 Øyer-Tretten

Gang- og sykkelveg Vålebru-Ringebu folkehøgskole

Ny gangveg Linflåa

Kryssutbedring og ny kjettingplass Søre Ål

Gang- og sykkelveg Fv. 255 Jørstadmoen

Utbedring Linflåkrysset og G S-veg Birkeland-Haugetun