Tomtearbeid

Tomtearbeid

Prosjektering og tegning av situasjonskart og terrengprofiler for tomtearbeider. Vi påtar oss grunn- og terrengarbeider og VA-arbeider for alt fra hustomter, hyttetomter til større industritomter. 

IMG_6757.JPG

Fjellarbeid

Vi utfører sprengningsarbeider for grøfter, veger og tomter. 

IMG_8023.JPG

Transport

Vi utfører transport av maskiner/utstyr og masseforflytning. Levering av grus og pukk fra grustak/fjelltak.  

Div. anleggsbilder 014.jpg

veibygging

Oppbygging av veger for boligfelt, hyttefelt samt adkomstveger for industrianlegg og andre kommunale veger og riksveger.

Kantklipp.jpg

Kantklipp/
Krattknusing

Vi kan utføre kantklipping og krattknusing. Kantklipping av veger/skråninger med frontmontert klippearm på både hjullaster og traktor.  Tre/kratt-knusing m/gravemaskin som kan ta tre med diameter inntil 30cm, og frese større tre ned til flis.

IMG_6516.JPG

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold av fylkesveger/riksveger, private veger, gårdsplasser og boligfelt/hyttefelt.

Vi har HeatWork teletinere for tining av is/snø.

Prosjektering

Prosjektering

Vi utfører alt av prosjektering innen grunnarbeid for hus, hytter, vegbygging, vann- og avløpsanlegg.

Anleggsgartnerarbeid

Anleggsgartnerarbeid

Vi utfører arbeider med betong- og natursteinsmurer, kantstein og belegningsstein samt grøntarealer og beplantning.

Bilde 03.11.2016, 12.21.51.jpg

Rivningsarbeid

Vi har utstyr som klype og betongsaks og kan påta oss rivningsarbeider, alt fra hus, hytter og næringsbygg. 

Kommunalteknisk

kommunalteknisk anlegg

Infrastruktur med veg, vann- og avløp for boligfelt, hyttefelt, industriområde og idrettsanlegg.


Vi har sentral godkjenning i følgende ansvarsområder:

  • prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • søker i tiltaksklasse 2
  • kontroll av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • kontroll av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
  • prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2

Har du spørsmål om hva vi kan utføre, eller ønsker en uforpliktende samtale for å avklare prosjektet ditt?
Kontakt oss på telefon 61 22 70 00 / 99 59 99 99.